Spawalnictwo i natryskiwanie cieplne

KOS-Technika jest dystrybutorem sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do napawania powierzchniowego, natrysku cieplnego oraz spawania firmy Dura Metal.

dura4
dura5
dura
dura2
6du
dura3
previous arrow
next arrow

Wraz z firmą Dura-Metal oferujemy wiedzę specjalistyczną w zakresie zaawansowanych technologii napawania i natryskiwania cieplnego, materiały proszkowe oraz inne materiały eksploatacyjne, takie jak elektrody, druty, pręty spawalnicze dostosowane do szerokiej gamy zaawansowanych zastosowań przemysłowych. Poprzez lata badań, rozwoju i testów w warunkach produkcyjnych, firma Dura-Metal opracowała pełną gamę wysokiej jakości zatomizowanych metali do wykorzystania w procesie produkcyjnym oraz w technologii druku 3D. W produkcji proszku metalicznego Dura-Metal Alloy wykorzystuje precyzyjnie kontrolowany proces atomizacji, a proces kontroli jakości produktu zaczyna się od pierwszego etapu produkcji.

Każdy proszek metalu jest specjalistyczną mieszaniną, która została opracowana w celu osiągnięcia konkretnych parametrów w procesie produkcji/regeneracji oraz odpowiednich poziomów wydajności. Wiedza na temat produkcji oraz przesiewania umożliwia pełną kontrolę nad kształtem cząstki oraz rozkładem gradacji każdego typu proszku i jego właściwościami chemicznymi. Cząsteczki proszku poddane są specjalnym procedurom w celu uzyskania niezakłóconego przepływu proszku przez dysze a także redukcji tlenków i zanieczyszczeń.

Ponadto do testów oferujemy proszki w ilościach próbkowych.
Jesteśmy w stanie przygotować proszki lub ich mieszaniny zgodnie ze specyfikacją klienta jak również we współpracy z Singapurskim Instytutem Technologii przeprowadzić proces tworzenia produktu dostosowanego do szczególnych potrzeb procesu klienta.

Scroll to Top