Przemysł petrochemiczny

Przemysł petrochemiczny


Produkty petrochemiczne to ogólnie mówiąc produkty chemiczne będące pochodnymi ropy naftowej, choć niektóre związki zaliczane do tych produktów są otrzymywane z paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny lub węgiel. Coraz bardziej popularne stają się także alternatywne źródła surowców dla przemysłu petrochemicznego, takie jak kukurydza lub trzcina cukrowa. Przemysł petrochemiczny odgrywa znaczącą rolę w gospodarce światowej, wytwarzając szeroką gamę produktów, obejmujących między innymi etylen, chlorek winylu, benzen, toluen, monomer styrenu, propylen i ksylen, które są surowcami do wielu tworzyw sztucznych.

Przemysł i megatrendy

Zakłady zajmujące się procesami petrochemicznymi w dużym stopniu opierają się na automatyzacji, wykorzystując do obsługi swoich zakładów zaawansowane oprzyrządowanie, komputery i programowalne sterowniki logiczne. W celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia zanieczyszczeń różne urządzenia są ze sobą połączone, a operacje mogą być bardzo skomplikowane. Awarie sprzętu lub błędy operatora mogą prowadzić do nagłych i nieoczekiwanych zmian w działaniu instalacji. Ze względu na udział złożonych i łatwopalnych substancji chemicznych, wydajność sprzętu wiąże się z wysokimi oczekiwaniami i wymaganiami.

Dura-Metal wsparła branżę naszymi specjalistycznymi technologiami spawania i natryskiwania cieplnego komponentów do obróbki, aby ulepszyć profile części składowych, jednocześnie utrzymując ich wydajność w warunkach produkcyjnych. Nasz asortyment produktów obejmuje sprzęt i materiały spawalnicze i powlekające, a także rozwój produktów na stale nierdzewne, wysokowytrzymałe materiały niskostopowe i nieżelazne (miedź, nikiel, aluminium, tytan). Ponadto Dura-Metal odgrywa istotną rolę we wspólnym opracowywaniu części do różnych zastosowań w przemyśle petrochemicznym.

Niektóre z naszych zastosowań

  • Zawory
  • Zawory kulowe
  • Trzpień zaworu
  • Pierścień uszczelniający
  • Śruba dekantatora
  • Wały pompy
  • Korpus pompy wielostopniowej
  • Kolumna aminowa
  • Przewody gazów kwaśnych
Scroll to Top